Podle článku, jenž byl publikovaný v časopise Family Practice v roce 2000, nemálo lékařů, kteří primární péči poskytují, tento přístup odsuzují pro své přesvědčení, že strava nemá hodnotný vliv na lidské zdraví. Jak píši ve své nové knize Stravou proti zánětu, tento přístup zaujímají i přes nespočet studií, které dokazují blahodárný vliv správného stravování na naše celkové zdraví.

Další článek, který byl publikovaný v New England Journal of Medicine v roce 2002, uvádí tezi, že samotná strava v kombinaci s fyzickým pohybem může být víc efektivní než farmaceutická léčba při ochraně proti kardiovaskulárním chorobám u pacientů s narušenou tolerancí glukózy. U pacientů pokleslo riziko cukrovky o 58 % již po třech letech změn ve stravě a životním stylu. Oproti tomu u pacientů, kteří užívali metformin, antidiabetikum, které se běžně předepisuje na diabetes, se snížilo riziko o pouhých 31 %. Tento rozdíl je zcela zásadní. První skupina pacientů, která se řídila přijatými změnami ve svém životě a stravování, také markantně snížila hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP), který nepřímo poukazuje na chronický zánět v těle. Zatímco pacienti, kteří užívali metformin, snížili své CRP hodnoty zcela zanedbatelně. Tyto poznatky (mimochodem prokázané vědecky už ve středomořské stravě), že strava a životní styl má výrazně lepší vliv na prevenci nemocí než léky, jsou naprostým průlomem pro diabetiky - pokud se k těmto informacím dopracují.

Potraviny jako kurkuma či brokolice v sobě nesou informace ovlivňující genom, naši genetickou informaci v buňkách. Potraviny působí na buňky a ovlivňují jejich činnost. Například cukr kromě toho, že namáhá slinivku ve výrobě a vylučování inzulinu, který jej musí snižovat, se váže na buňky a aktivuje geny, které spouštějí zánět. Strava přímo „zapíná" a „vypíná" geny, buď prospěšné nebo ty, co spouští například zánět, v reakci na tom, co sníme. Protizánětlivé potraviny a látky v nich ovlivňují různé geny, které by se jinak neaktivovaly, a zapínají například gen pro dlouhověkost, proti zánětu, tvorbu antioxidačních enzymů apod.

Strava tedy také ovlivňuje, jakým způsobem se aktivuje imunitní systém. Zelenina jako brokolice se sirnatými molekulami tak dodává antioxidační enzymy a podporuje tvorbu glutathionu a dalších důležitých detoxikačních enzymů, zatímco cukr či lepek spouští tvorbu zánětlivých látek, jako jsou cytokiny. Zánětlivý proces se spouští pokaždé, když jíte cukr či lepek, ale rychle odezní, pokud ho nejíte denně. Jednoduše řečeno, strava ovlivňuje, jaké geny se zapínají, a následně geny aktivují enzymy, které pak ovlivňují buňky a orgány.

Závěr: Vše, co sníte, se vstřebává do krve a působí přímo na tkáně, orgány a buňky, včetně imunitního systému buď prozánětlivě, nebo protizánětlivě.

Kniha Stravou proti zánětu vychází v 3. 11. 2017. Více informací o knize